Wolt indeholder A-skat og AM-bidrag for kurerpartnerne, som stadig har fuld fleksibilitet i forhold til, hvor meget de vil arbejde på platformen.

Skattestyrelsen har pålagt Wolt at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for kurérpartnerne pr. 1. Juni 2023. Det betyder, at Wolts kurérpartnere fremover ikke selv skal afregne skat af den indtjening, de får udbetalt fra Wolt. Det betyder også, at kurérpartnere ikke længere kan arbejde under et CVR-nummer.

Skattestyrelsen har ændret holdning til, hvordan kurerpartnerne skal opfattes i skattemæssig forstand. Tilbage i 2019 vurderede Skattestyrelsen, at kurérpartnerne var at opfatte som selvstændige, der selv skulle afregne skat af indkomsten fra deres samarbejde med Wolt. Fremover skal kurerpartnerne opfattes som lønmodtagere i skattemæssig henseende.

Wolt er uenige i Skattestyrelsens fortolkning og vægtning af kriterierne for, hvornår man bør ses som lønmodtager eller selvstændig virksomhed. Vi mener, at kurérpartnerne skal anses som selvstændige. Det skyldes blandt andet, at de betaler deres egne omkostninger til leveringsydelsen (f.eks. omkostninger til bil), at de kan have egne ansatte, at de selv tilrettelægger hvornår, hvor og hvilke leveringstjenester, de vil udføre for Wolt, og at kurérpartnerne er ansvarlige, hvis de f.eks. ødelægger varen under transporten.

Vi mener i øvrigt, at der er behov for en opdatering af lovgivningen, der i hovedtræk er uforandret siden 1994, så man som selvstændig erhvervsdrivende og som digital platform har klare rammer, som passer til et arbejdsmarked, der udvikler sig drastisk.

Kurérpartnerne vil fortsat kunne bestemme helt frit og selvstændigt, hvorvidt de vil tage imod ordrer, og i det hele taget ønsker Wolt ikke at ændre på den fleksibilitet og frihed, der er forbundet med samarbejdet med Wolt.

Skrevet af: Mikkel Tofte, Communications Manager – Wolt Danmark